Salon alueen yritystapahtumat

Yritysten rekryiltapäivä klo 12-13

Yritysiltapäivä ja rekrytilaisuus to 27.5. klo 12:00-13:00 Teams-sovelluksen kautta.

Ohjelma klo 12:00-13:00 infoa yrityksille/työnantajille
- Työnantajamielikuvan merkitys rekrytoinnissa
- Työkokeilun mahdollisuudet
- Palkkauksen tuet Salossa
- Voimalan mahdollisuudet rekrytoinneissa
- Salon kaupungin edelleensijoitus
- RekrySalo –hankkeen tuki yrityksille


Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella
napsauttamalla tätä https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJkNThlZGYtNWE1ZC00ZWM4LWI4OTQtMGU1ZTFhNTdjZjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e22a2f52-2e54-43f1-8cb5-68ade0f22649%22%2c%22Oid%22%3a%22cce23f43-7353-4af3-b744-4997e17e39db%22%7d

Lisätiedot Juha Metsänoja, juha.metsanoja@yrityssalo.fi, p. 044 546 0043AIKA 27.5.2021 12:00 - 13:00
PAIKKA Teams-sovellus
MAX. OSALLISTUJAMÄÄRÄ 100
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 27.5.2021
TILAISUUDEN TYYPPI Tilaisuus Yrityssalon järjestämänä
LIITTEET  Yritysiltapäivä 27.5.2021
TILAISUUTEEN EI VOI ENÄÄ ILMOITTAUTUA! Viimeinen ilmoittautumispvm oli 27.05.2021. 


Yrityssalo Oy

Joensuunkatu 7
24100 SALO
puh. 044 778 2142
yrityssalo@yrityssalo.fi